รองศาสตราจารย์ ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operation research, Simulation, Supply Chain and Logistics Management, Cold Chain Management

อีเมล

fengptpo@ku.ac.th

เบอร์ภายใน

ข้ามไปยังทูลบาร์