Parcel news

ข่าวพัสดุ

ประกวดราคาซื้อจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรวจหาท่อรั่ว แบบหัวรับสัญญาณชนิด Hydrophone และมีหน่วยความจำในตัว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

วิจารณ์ TOR

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้และวิจัยด้านห้องสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

1,279 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์