Parcel news

ข่าวพัสดุ

ประกวดราคาซื้อจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดการวัดความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศชนิดชั่งน้ำหนักแบบสองชั้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมขั้วเซลล์แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบจุดความต้านทางไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ TOR

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาาซื้อเครื่องทดสอบความแข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐานไออีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิจารณ์ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมขั้วเซลล์แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบจุดความด้านทางไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

1,989 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์