Category: ข่าวทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตไทย 60 คน เพื่อจัดกิจกรรมออกบูธขายสินค้า ร้านค้าภายใต้สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ในงานเกษตรแฟร์ 2023 ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติ

ข้ามไปยังทูลบาร์