ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (ตั้งบูธด้านล่างอาคารชูชาติ กำภู)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ตั้งบูธรับสมัครงานและรับสมัครนิสิตฝึกงาน ณ บริเวณด้านล่างอาคารชูชาติ กำภู วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น.

Read more

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เชฟรอน สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ตั้งบูธด้านล่างอาคารชูชาติ กำภู)

บริษัท เชฟรอน สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด ตั้งบูธรับสมัครงานและรับสมัครนิสิตฝึกงาน ณ บริเวณด้านล่างอาคารชูชาติ กำภู วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น.

Read more