ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษาประเภทขัดสน ประจำปีการศึกษา 2563

     • ขอให้นิสิตมารายงานตัว ณ ห้อง 3201 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา  

Read more

ทุนฉลองสมโภชพรเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สมัครได้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

Read more

ทุนการศึกษาบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รับสมัครทุนการศึกษาบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษาปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ทุน ผู้สมัครทุนต้องเป็นนิสิตปี 3-4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกล / เคมี เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป 1.  ทุนประเภทที่

Read more

รายชื่อนิสิตสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ปีการศึกษา 2563

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อโทรยืนยันการเข้ารับการสัมภาษณ์ที่เบอร์ 02-797-0921 ในวันและเวลาราชการ (8.30-12.30 น. และ 13.30-16.30 น.) ภายในวันที่ 30 ก.ค. 63

Read more

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาประเภท ทำงาน จากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนทำงาน คลิก อัปโหลดใบสมัครทุนทำงาน (โปรดสแกนเอกสารให้ชัดเจน)  คลิก โดยให้นิสิตอัปโหลดแยกตามภาควิชาที่สังกัด สำหรับนิสิตปี 1 ที่ยังไม่แยกสาขาให้อัปโหลดที่โฟลเดอร์ นิสิตบางเขน (ยังไม่แยกภาค) สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563  

Read more

ทุนการศึกษา มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ปีการศึกษา 2563

นิสิตที่สามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตสาหการ/คอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ได้ที่ คลิก อัปโหลดใบสมัครที่สแกนแล้วภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้ที่ คลิก รายละเอียดทุนการศึกษา

Read more

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาประเภท ขัดสน จากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนขัดสน คลิก อัปโหลดใบสมัครทุนขัดสน (โปรดสแกนเอกสารให้ชัดเจน) คลิก สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Read more

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา (ทุนช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2562 มาลงชื่อใบสำคัญรับเงินที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ตามวันเวลาดังนี้ -รหัสนิสิต 59  ให้มาลงชื่อ  วันจันทร์ที่ 15- วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน

Read more