ทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564 (KUCSI 2021)

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครเข้ารับทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564 (KUCSI 2021) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://qrgo.page.link/jDwQu หรือ โทร. 02-942-8858  

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน นำสำเนาบัตรนิสิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาติดต่อที่หน่วยกิจการนิสิต ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563  *สำหรับนิสิตที่ได้ทุนที่ 1-3 (ทุน รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์/ทุนนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E38/นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E45 คุณอุพนธ์ สินธุวาลัย)  ขอให้มาติดต่อที่หน่วยกิจการนิสิตในวันที่ 1 ตุลาคม

Read more

ทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020

เอกสารประกอบการสมัครทุนการศึกษา 1. ใบสมัครทุนการศึกษา คลิก 2. ใบรายงานคะแนน Transcript ขอออนไลน์จากเว็บไซต์ http://registrar.ku.ac.th/onlinedoc 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนิสิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งใบสมัครที่ภาควิชาต้นสังกัด ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563  

Read more

ทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัครทุนการศึกษา 1. ใบสมัครทุนการศึกษา คลิก 2. ใบรายงานคะแนน Transcript ขอออนไลน์จากเว็บไซต์ http://registrar.ku.ac.th/onlinedoc ส่งใบสมัครที่ภาควิชาต้นสังกัด ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563  

Read more

ทุนการศึกษา บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารประกอบการสมัครทุนการศึกษา 1. ใบสมัครทุนการศึกษา คลิก 2. ใบรายงานคะแนน Transcript ขอออนไลน์จากเว็บไซต์ http://registrar.ku.ac.th/onlinedoc ส่งใบสมัครที่ภาควิชาต้นสังกัด ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

Read more