การกู้ยืม กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศสำหรับนิสิตที่ประสงค์กู้ยืมกยศ.ลักษณะที่ 1 และ 2 ที่เป็นรายใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2563 เริ่มเตรียมเอกสารกันได้แล้วนะคะ ตามรายละเอียดในภาพ การยื่นกู้ในระบบนั้น กองทุนฯประกาศว่าจะเริ่ม วันที่ 1 มิ.ย. 63 https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index. สามารถ download

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก นิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

Read more

เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อย่าลืมมาใช้สิทธิเลือก นายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เบอร์ 1 : นายตะวัน สุวัฑฒนะ(ต้น) เบอร์ 2 : นายณัฐพงศ์ พงษ์ธัญญะวิริยา(แบงค์) เบอร์

Read more