คลิปวีดีโอและไฟล์ประกอบงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าชมคลิปวีดีโอและไฟล์ประกอบงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ >>> คลิก

Read more

รับชมคลิปปฐมนิเทศ มก. (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2563)

ปฐมนิเทศ มก.(โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2563) #KU80 คลิกเพื่อรับชมคลิป https://www.facebook.com/103896078034532/posts/123918449365628/?sfnsn=mo&d=n&vh=e กติกา: 1. รับชมคลิป TOP 9 สิ่งที่ควรรู้ใน มก. 2. กด Like และ Share คลิปวิดีโอ

Read more

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

**แก้ไข 1 ก.ค. 63 เพิ่มรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หน้าที่ 13

Read more

ประกาศมก. รายชื่อนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากมีการเลื่อนวันลงทะเบียนเรียน สำนักบริหารการศึกษาจึงดำเนินการลดหย่อนในใบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว    

Read more

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตรหัส 59 ครั้งที่ 4

ขอให้นิสิตทีมีรายชื่อดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 หากนิสิตมีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ จะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more