ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ – Maebashi Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดี ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต และนักวิจัย ร่วมกับ P rof. Dr. Koichiro SHITAMA และ Prof. Dr. Mutsumi MIYAGAWA จาก Maebashi Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้แทนจากทั้งสองสถาบันร่วมเป็นพยาน ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องรับรองคณบดี อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภายหลังพิธีลงนามแล้วเสร็จ คณะจาก Maebashi Institute of Technology ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่