ENG KU NEWS

วันพุธที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับบริษัท เบญจจินดา  โฮลดิ้ง จำกัด ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหาร บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด โดยมี รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มก. นายพิรชัย เบญรงคกุล กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด และนายเบญจ เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด เป็นพยาน และผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมในพิธี

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การศึกษาดูงาน การรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันลงนามในบันทึกข้อตกลง

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่