ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รวม 5 รางวัล จากการเข้าประกวดผลงานในโครงการ IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022 จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ: ทีม Phoenix ชื่อโครงงาน การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสีเขียว

สมาชิกในทีม: นายผดุงเดช วงศ์วงรุจ และ นายศักรินทร์  ขาวขำ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม Good Atmosphere ชื่อโครงงาน การศึกษารูปแบบการจัดเรียงสายป้อนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

สมาชิกในทีม: นางสาวบุษราคัม รื่นเริง และ นายศิรสิทธิ์ ฟองจางวาง

  • รางวัลชมเชย มี 3 ทีม ได้แก่:
  1. ทีม EEES ชื่อโครงงาน การศึกษาระบบกักเก็บพลังงานแบบไฮบริดเพื่อประยุกต์ใช้งานร่วมกับพลังงานหมุนเวียน

สมาชิกในทีม: นางสาวปิณฑิรา แจ่มแจ้ง และ นางสาวอมลรดา ทวีทรัพย์

  1. ทีม SUN-KISSED ชื่อโครงงาน การศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

สมาชิกในทีม: นางสาวรัชฎาพร หงษ์คำ และ นางสาวสาวริน สินนอก

  1. ทีม Mr.Bot and Mr.Secretary ชื่อโครงงาน การศึกษาระบบเก็บข้อมูลและแสดงผลแบบออนไลน์เพื่อประยุกต์ใช้ในการเกษตรระบบไฮโดรโปนิกส์

สมาชิกในทีม: นางสาวอติกานต์ เลิศล้ำบุญชัย และ นายไรวินทร์ โชตินิคม

โดยทุกทีมมีอาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ และ ผศ.ดร.คมสันต์ หงส์สมบัติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสีเขียว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ เป็นโครงการการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสีเขียว โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้ภายในอาคารและได้มีการใช้ระบบควบคุมเข้าร่วมทำงานด้วยเพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ไฟฟ้าและหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าแทน โดยได้ทดลองกับอาคารเรียนวิศวกรรม 11 ชั้น โดยศึกษา 3 ระบบ คือ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบโซล่าร์เซลล์ โดยบนอาคารมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลง ส่วนระบบะแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ จะใช้เซนเซอร์เข้ามาช่วย เมื่อมีคนเดินผ่านไฟฟ้าจะสว่างขึ้นอัตโนมัติ ส่วนเครื่องปรับอากาศจะทำงานเมื่อเซนเซอร์พบว่ามีคนอยู่จะปรับอุณหภูมิไปที่ 25 องศา แต่ถ้าคนออกไปจากห้องแล้วเครื่องปรับอากาศจะปรับอุณหภูมิสูงขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นโหมดพัดลมแทน

ในส่วนของการทำงานนั้นวงจรระบบควบคุมแสงสว่างและควบคุมระบบปรับอากาศ ด้วยเทคโนโลยี C-BUS เริ่มจากคอมพิวเตอร์ตั้งค่าการควบคุมแล้วเชื่อมต่อสัญญาณผ่าน Intarfacen Unit ไปยัง  Control Panel ที่มีการรับไฟ AC ขนาด 220  Volt แล้วแปลงเป็น DC ขนาด 36 Volt เพื่อเป็นไฟเลี้ยงให้กับระบบควบคุม  ส่วนระบบควบคุมแสงนั้น เมื่อสัญญาณการปิดไฟจากสวิตซ์ หรือเซนเซอร์ป้อนเข้ามาจะถูกส่งไปยังรีเลย์เพื่อประมวลผลการทำงาน จากนั้นสัญญาณจะผ่าน DALI Galeway ไปยังหลอดไฟ ทำให้หลอดไฟสว่าง และการควบคุมระบบปรับอากาศ เมื่อมีสัญญาการเปิดเครื่องปรับอากาศจากเซนเซอร์ป้อนเข้ามาสัญญาณจะถูกส่งไปยัง Controller เพื่อประมวลผลการทำงานแล้วสั่งการให้เครื่องปรับอากาศทำงาน

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ Facebook: IEEE Power & Energy Society – Thailand)

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่