ENG KU NEWS

วันพุธที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รวม 5 รางวัล จากการเข้าประกวดผลงานในโครงการ IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022 จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ: ทีม Phoenix ชื่อโครงงาน การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสีเขียว

สมาชิกในทีม: นายผดุงเดช วงศ์วงรุจ และ นายศักรินทร์  ขาวขำ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม Good Atmosphere ชื่อโครงงาน การศึกษารูปแบบการจัดเรียงสายป้อนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

สมาชิกในทีม: นางสาวบุษราคัม รื่นเริง และ นายศิรสิทธิ์ ฟองจางวาง

  • รางวัลชมเชย มี 3 ทีม ได้แก่:
  1. ทีม EEES ชื่อโครงงาน การศึกษาระบบกักเก็บพลังงานแบบไฮบริดเพื่อประยุกต์ใช้งานร่วมกับพลังงานหมุนเวียน

สมาชิกในทีม: นางสาวปิณฑิรา แจ่มแจ้ง และ นางสาวอมลรดา ทวีทรัพย์

  1. ทีม SUN-KISSED ชื่อโครงงาน การศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

สมาชิกในทีม: นางสาวรัชฎาพร หงษ์คำ และ นางสาวสาวริน สินนอก

  1. ทีม Mr.Bot and Mr.Secretary ชื่อโครงงาน การศึกษาระบบเก็บข้อมูลและแสดงผลแบบออนไลน์เพื่อประยุกต์ใช้ในการเกษตรระบบไฮโดรโปนิกส์

สมาชิกในทีม: นางสาวอติกานต์ เลิศล้ำบุญชัย และ นายไรวินทร์ โชตินิคม

โดยทุกทีมมีอาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ และ ผศ.ดร.คมสันต์ หงส์สมบัติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสีเขียว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ เป็นโครงการการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสีเขียว โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้ภายในอาคารและได้มีการใช้ระบบควบคุมเข้าร่วมทำงานด้วยเพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ไฟฟ้าและหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าแทน โดยได้ทดลองกับอาคารเรียนวิศวกรรม 11 ชั้น โดยศึกษา 3 ระบบ คือ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบโซล่าร์เซลล์ โดยบนอาคารมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลง ส่วนระบบะแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ จะใช้เซนเซอร์เข้ามาช่วย เมื่อมีคนเดินผ่านไฟฟ้าจะสว่างขึ้นอัตโนมัติ ส่วนเครื่องปรับอากาศจะทำงานเมื่อเซนเซอร์พบว่ามีคนอยู่จะปรับอุณหภูมิไปที่ 25 องศา แต่ถ้าคนออกไปจากห้องแล้วเครื่องปรับอากาศจะปรับอุณหภูมิสูงขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นโหมดพัดลมแทน

ในส่วนของการทำงานนั้นวงจรระบบควบคุมแสงสว่างและควบคุมระบบปรับอากาศ ด้วยเทคโนโลยี C-BUS เริ่มจากคอมพิวเตอร์ตั้งค่าการควบคุมแล้วเชื่อมต่อสัญญาณผ่าน Intarfacen Unit ไปยัง  Control Panel ที่มีการรับไฟ AC ขนาด 220  Volt แล้วแปลงเป็น DC ขนาด 36 Volt เพื่อเป็นไฟเลี้ยงให้กับระบบควบคุม  ส่วนระบบควบคุมแสงนั้น เมื่อสัญญาณการปิดไฟจากสวิตซ์ หรือเซนเซอร์ป้อนเข้ามาจะถูกส่งไปยังรีเลย์เพื่อประมวลผลการทำงาน จากนั้นสัญญาณจะผ่าน DALI Galeway ไปยังหลอดไฟ ทำให้หลอดไฟสว่าง และการควบคุมระบบปรับอากาศ เมื่อมีสัญญาการเปิดเครื่องปรับอากาศจากเซนเซอร์ป้อนเข้ามาสัญญาณจะถูกส่งไปยัง Controller เพื่อประมวลผลการทำงานแล้วสั่งการให้เครื่องปรับอากาศทำงาน

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ Facebook: IEEE Power & Energy Society – Thailand)

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่