ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ รับบริจาคโลหิตร่วมแสดงความยินดี สถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ครบรอบ 38 ปีคณะวิศวฯ – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคณะวิศวฯ มก. – คณะแพทย์ มก. – คณะแพทย์ มศว. – มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำKU Computer Engineering JOB FAIRอาจารย์คณะ ร่วมถ่ายทำรายการ แนะนำหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากรคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่าง ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ครบรอบ 68 ปี

วิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ อาคารชูชาติ กำภู ภายในพิธี    มีรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึก  ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่ ร่วมกับ นายสมโภชน์ อาหุนัย และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่าย CSV และโครงการพิเศษ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ฯ ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมในพิธี

การวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่มีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.ร่วมมือกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด เพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิต รถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมทั้งผลักดันนวัตกรรมให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติผ่านการเข้าบรรจุบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่