ENG KU NEWS

วันพุธที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

วิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ อาคารชูชาติ กำภู ภายในพิธี    มีรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึก  ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่ ร่วมกับ นายสมโภชน์ อาหุนัย และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่าย CSV และโครงการพิเศษ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ฯ ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมในพิธี

การวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่มีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.ร่วมมือกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด เพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิต รถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมทั้งผลักดันนวัตกรรมให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติผ่านการเข้าบรรจุบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่