ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

วิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ อาคารชูชาติ กำภู ภายในพิธี    มีรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึก  ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่ ร่วมกับ นายสมโภชน์ อาหุนัย และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่าย CSV และโครงการพิเศษ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ฯ ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมในพิธี

การวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่มีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.ร่วมมือกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด เพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิต รถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมทั้งผลักดันนวัตกรรมให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติผ่านการเข้าบรรจุบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่