ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวฯ มก. มอบ Face Shied และ เสื้อกาวน์นาโน แก่โรงพยาบาล 8 แห่งใน จ.ปทุมธานี

คณะวิศวฯ มก. มอบ Face Shied และ เสื้อกาวน์นาโน

แก่โรงพยาบาล 8 แห่งใน จ.ปทุมธานี

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบ Face Shield จำนวน 2,600 ชุด และเสื้อกาวน์นาโน จำนวน 28 ชุด ให้แก่โรงพยาบาล 8 แห่งในจังหวัดปทุมธานี    โดยมีนายแพทย์ เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี และทีมบุคลากรทางการแพทย์ร่วมรับมอบ ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี

            Face Shield มีจุดเด่น คือ มีน้ำหนักเบา ปรับขนาดได้ และไม่เกิดฝ้าที่หน้ากาก โดยคณะวิศวฯ ผลิตโครง Face Shield จากเครื่องฉีดพลาสติกของศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม สามารถผลิตได้ 700-800 ชิ้น/วัน โดยมี ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ควบคุม   การผลิต

             เสื้อกาวน์นาโน เป็นชุดแพทย์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสิ่งทอร่วมกับการพัฒนาสูตรน้ำยาเคลือบและกระบวนการเคลือบ มีสมบัติสะท้อนน้ำและต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ทีมผู้พัฒนาเสื้อกาวน์นาโนหรือชุดแพทย์ฉลาดประกอบด้วย รศ.ดร.อรทัย จงประทีป รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ อ.ดร.นเร ผิวนิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

Face Shield และ เสื้อกาวน์นาโน เป็นนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการวิศวฯ ร่วมต้านภัย Covid -19 เกิดขึ้นพร้อมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงประมาณต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยทีมอาจารย์ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการใช้งานจริงของแพทย์ และมีการใช้งานจริงในโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี ฯลฯ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16w1Il4eDiyQX-zcqtzI6uHUy_BDHpKIe

*******************************************************************************************************************************************************************

(โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดปทุมธานี คือ โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว โรงพยาบาลลำลูกกาโรงพยาบาลสามโคก โรงพยาบาลหนองเสือ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และโรงพยาบาลคลองหลวง)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่