ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ จัดส่ง Face Shield (21 ม.ค. 64)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดส่ง Face Shield รวมจำนวน 1,160 ชิ้น ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข ดังนี้

– โรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง
– โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จ.ภูเก็ต
– โรงพยาบาลหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
– โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
– โรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุรี
– โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลวง จ.หนองคาย
– สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย
– สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง

Face Shield ดังกล่าว ผลิตโดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. โดยการจัดส่ง Face Shield ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 7 รวมทั้งสิ้น 3,695 ชิ้น นับจากเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่