ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ดูงานด้านการให้บริการ ณ บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนางสาวชุติมา เทพเฉลิม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นำบุคลากรผู้ได้รับรางวัล ในโครงการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสุนนดีเด่นด้านการให้บริการ “Star service Awards” ประจำปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้ที่เคยได้รับรางวัลในโครงการดังกล่าว รวม 35 คน  เข้าศึกษาดูงานทางด้านการให้บริการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  โดยมีคุณศุภรา อวัยวานนท์ Deputy Director และพนักงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการการให้บริการของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำชมการปฏิบัติงานของ Call Center ณ อาคาร ทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่