ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

ดูงานด้านการให้บริการ ณ บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนางสาวชุติมา เทพเฉลิม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นำบุคลากรผู้ได้รับรางวัล ในโครงการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสุนนดีเด่นด้านการให้บริการ “Star service Awards” ประจำปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้ที่เคยได้รับรางวัลในโครงการดังกล่าว รวม 35 คน  เข้าศึกษาดูงานทางด้านการให้บริการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  โดยมีคุณศุภรา อวัยวานนท์ Deputy Director และพนักงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการการให้บริการของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำชมการปฏิบัติงานของ Call Center ณ อาคาร ทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่