ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

คณะวิศวฯ – อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมมือด้านวิชาการกับบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด โดยร่วมพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้และทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร การรับนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2566 -2570) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เฉพาะด้าน และเชิงลึกสำหรับนิสิต และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงานดังกล่าว โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ น.ส.พัลลภา ศรีเชียงหวาง ผู้ช่วยประธานโครงการฝ่ายความมั่นคงสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด และมี รศ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายคมกฤษ แสนเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายหุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ร่วมลงนามเป็นพยาน ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์  ร่วมในพิธี

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่