ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

ต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logistic

ต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA

ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logistic

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และบางเขน ร่วมวิจัย พัฒนา และสร้างต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในโครงการนำร่องโมเดลสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของบริษัท IKEA ซึ่งเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากประเทศสวีเดน เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบรถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ Development of a Prototype of EV conversion for a commercial light-duty truck โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต จาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถยานยนต์ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ทีมผู้วิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ (วิทยาเขตศรีราชา) รศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข และ รศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ (บางเขน) ร่วมกับ ดร.สุรทิน ธัญญะผลิน บริษัท M-World Logistic

จุดประสงค์ของการศึกษาและสร้างต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่เป็นรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า (EV) ขนาดเล็กครั้งนี้ คือ เพื่อใช้ในกิจการขนส่งสินค้า (Logistic) ที่มีรัศมีในการวิ่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ไม่เกิน 180 กิโลเมตร โดยมีจุดเด่น คือ การออกแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานรับส่งสินค้าในเชิงพาณิชย์ ทั้งขนาดน้ำหนักการบรรทุก ความเร็ว อัตราเร่ง และระยะทางในการวิ่งต่อการอัดประจุ  รวมถึงการติดตั้ง Battery Pack ไว้ใต้ท้องรถ เพื่อการทรงตัวที่ดีของรถ และรองรับการการพัฒนาต่อยอดไปสู่รถไฟฟ้าดัดแปลงที่ใช้แพล็ตฟอร์มแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนได้ (Swapping Battery Platform) รวมถึงจะช่วยลดเวลาในการดำเนินการอัดประจุและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม Logistics   และบริการจัดส่งสินค้าในอนาคต

นอกจากนี้ รถบรรทุก EV ยังผ่านการรับรองจดทะเบียนขนส่งตามประกาศข้อกำหนด หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และใช้แผ่นป้ายทะเบียนตรงตามประเภทรถ จากกรมการขนส่งทางบก ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการทดสอบวิ่งบริการส่งสินค้าถึงบ้านภายในวันเดียว (same-day delivery) นับเป็นครั้งแรกของบริษัท IKEA ประเทศไทยที่ได้นำรถบรรทุก EV ส่งสินค้าถึงบ้าน และบริษัท IKEA จะเปิดตัวรถบรรทุก EV พร้อมกับการเปิด IKEA สุขุมวิท ซึ่งเป็น IKEA แห่งที่ 4 ในประเทศไทย ในงานเปิดตัว ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าดิ เอ็มสเฟียร์ พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นี้เป็นต้นไป

ขอขอบคุณภาพประกอบเนื้อหา จาก Facebook TODAY Bizview / บริษัท IKEA ประเทศไทย

ดร.สุรทิน ธัญญะผลิน บริษัท M-World Logistic (ซ้าย-ยืน)  และ Mr.Christian Roejkjaer , CEO Ikano Retail for Southeast Asia & Mexico (ขวา-นั่ง)

ร่วมทดสอบระบบและทดลองขับ EV-TUK TUK  และรถบรรทุก EV

ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ (กลาง) รศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข (ซ้าย) และ รศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ (ขวา)

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่