ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

คณะจัดอบรมเทคนิคการเขียนโครงการให้แก่บุคลากร

เขียนโครงการอย่างไรให้ผ่านฉลุย

วันนี้ 13 ธันวาคม  2562 บุคลากรจากสำนักงานเลขานุการ ภาควิชา โครงการ  รวม 43 คนได้เข้าอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ เพื่อนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ โครงการ รองรับแผนงาน /กิจกรรมของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมี อ.วรรณา นาวิกมูล อดีตหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มก. เป็นวิทยากร

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่