ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ร่วมลงนามใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นสถานที่รายงานตัว และกำหนดการถ่ายภาพหมู่สำหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565คณะวิศวฯ – บ.ชีวาทัย จัดสัมมนาพิเศษ เพื่อเตรียมพร้อมนิสิตก้าวสู่การทำงานคณะวิศวฯ จับมือกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดลงทุน ร่วมมือด้านวิชาการ – ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยนิสิตคณะวิศวฯ – คณะวิทยาศาสตร์ มก. ทีม KUWINs คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Innovative LED Lighting Pitching Project Contestคณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2558คณะวิศวฯ มก. จับมือหน่วยงานชั้นนำด้านระบบราง สทร. – ESTACA และ EGIS ฝรั่งเศส ใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2566[นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขัน Innovation Robotic AI&IoT Contest 2023 (iRAIC)]สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดพิธีปิดโครงการ KAMP Engineering รุ่นที่ 3

คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่งานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รวม 70 คน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.” โดยมีบุคลากรจากงานบริการการศึกษา และนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และแนะนำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่