ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ร่วมลงนามใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นสถานที่รายงานตัว และกำหนดการถ่ายภาพหมู่สำหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565คณะวิศวฯ – บ.ชีวาทัย จัดสัมมนาพิเศษ เพื่อเตรียมพร้อมนิสิตก้าวสู่การทำงานคณะวิศวฯ จับมือกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดลงทุน ร่วมมือด้านวิชาการ – ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยนิสิตคณะวิศวฯ – คณะวิทยาศาสตร์ มก. ทีม KUWINs คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Innovative LED Lighting Pitching Project Contestคณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2558คณะวิศวฯ มก. จับมือหน่วยงานชั้นนำด้านระบบราง สทร. – ESTACA และ EGIS ฝรั่งเศส ใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2566[นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขัน Innovation Robotic AI&IoT Contest 2023 (iRAIC)]สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดพิธีปิดโครงการ KAMP Engineering รุ่นที่ 3

คณะวิศวฯ จัดการแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 ส่งเสริมเด็กประถมศึกษาคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ จัดการแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand COBOT Challenge 2023 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมี รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดี ผศ.ดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและหัวหน้าโครงการ คุณทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมในพิธีเปิด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)

การแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก iDektep ภายในการแข่งขันประกอบด้วย การแสดงหุ่นยนต์รับใช้ภายในบ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด RoboCup Japan Open 2023 การเสวนา Workshop สิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์ AGV สิ่งประดิษฐ์ Fundamental Digital Cobot ประเภทเด็กอายุ 7-14 ปี ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคล จำนวน 19 คน และประเภททีม จำนวน 26 ทีม ทีมละ 2-3 คน รวมจำนวน 75 คน  และมีผู้เข้าชมงานอย่างคับคั่งร่วม 3,000 คน

จุดเริ่มต้นของการแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 เริ่มมาจาก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการภายใต้โครงการ “หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก” โดยจัดอบรมให้เด็กอายุ 7-14 ปี ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวางแผน การลองผิดลองถูก และการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564-ปัจจุบัน โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้ามาเรียนใน Level 1: Fundamental Digital Cobot จำนวน 190 คน และ Level 2: Digital Cobot Beginning  จำนวน 300 คน

จากจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจึงเห็นถึงความสำคัญของการต่อยอดทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานเป็นทีม อีกทั้งเป็นการปลูกฝังเด็กที่มีความสามารถและพัฒนาตนเอง ให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานระดับประเทศจัดการแข่งขัน Thailand Cobot Challenge 2023 ขึ้น

ชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1x_NmEXlVyVH72drASZb5gs79-0oYs2yA

https://drive.google.com/drive/folders/1FHAz4SzoVHfoliJeCiQBaooJmPBghgrf

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่