ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

[นิสิต IUP คณะวิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond]

[นิสิต IUP คณะวิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม Teletubbies ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภทนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จากการแข่งขัน Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond จัดโดย Amity และ True Digital Parkการแข่งขันดังกล่าวเป็นกิจกรรมแฮกกาธอนแข่งขันประลองไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “AI for Positive Social Impact” ส่งเสริมนวัตกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Generative AI ที่ใช้พัฒนาแชตจีพีที (ChatGPT) ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่ล้ำสมัยเข้ามาใช้กับการรังสรรค์และนำเสนอผลงาน นับเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ (True Digital Park West)
ทีม Teletubbies ได้นำเสนอผลงาน คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ Generative AI เพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการให้กับลูกค้า (Customer Experience) และนำไปใช้ในแพลตฟอร์ม E-commerce ของภาคธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และได้รับรางวัลชนะเลิศมาครอง
สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวภูษณิศา หลาวทอง นางสาวภารดี นุชนงค์ นายปารเมศ กิจชาญวิทย์ นายธีรสิทธิ จักขุทิพย์ และนายดรัณภพ โกติรัมย์ โดยมี อ.ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่