ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

[นิสิต IUP คณะวิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond]

[นิสิต IUP คณะวิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม Teletubbies ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภทนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จากการแข่งขัน Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond จัดโดย Amity และ True Digital Parkการแข่งขันดังกล่าวเป็นกิจกรรมแฮกกาธอนแข่งขันประลองไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “AI for Positive Social Impact” ส่งเสริมนวัตกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Generative AI ที่ใช้พัฒนาแชตจีพีที (ChatGPT) ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่ล้ำสมัยเข้ามาใช้กับการรังสรรค์และนำเสนอผลงาน นับเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ (True Digital Park West)
ทีม Teletubbies ได้นำเสนอผลงาน คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ Generative AI เพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการให้กับลูกค้า (Customer Experience) และนำไปใช้ในแพลตฟอร์ม E-commerce ของภาคธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และได้รับรางวัลชนะเลิศมาครอง
สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวภูษณิศา หลาวทอง นางสาวภารดี นุชนงค์ นายปารเมศ กิจชาญวิทย์ นายธีรสิทธิ จักขุทิพย์ และนายดรัณภพ โกติรัมย์ โดยมี อ.ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่