ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

นิสิต นักศึกษาคณะวิศวฯ มก.- Keio Univ. – ม.Ecam Lasalle ดูงานโรงงาน จ.ชลบุรี-จ.ระยอง

ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.อภิชาติโรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ Prof.Tatsuo Sawada จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) พร้อมด้วย Assoc.Prof.Dr. Keita Ando และ Asst.Prof.Dr. Linyu Peng จาก Keio University ประเทศญี่ปุ่น นำ คณะนิสิตและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. Keio University ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัย Ecam Lasalle ประเทศฝรั่งเศส รวม 24 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด จ. ชลบุรี และบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง โดยมีทีมผู้บริหารจากทั้ง 2 บริษัท ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชม กระบวนการผลิต การบริหารจัดการภายในโรงงาน .
.
การศึกษาดูงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานและการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ และได้รับประสบการณ์ก่อนเข้าสู่การทำงานในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่