ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ – ม.Ecam Lasalle ฝรั่งเศส – ม.มหิดล ร่วมจัด workshop การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ร่วมกับมหาวิทยาลัย Ecam Lasalle ประเทศฝรั่งเศส และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัด workshop การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO) เพื่อช่วยควบคุมโครงสร้างของเท้าและข้อเท้าให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่มีภาวะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วงขาส่วนล่าง ภาวะเกร็งที่ขา ภาวะเดินแล้วปลายเท้าตก (Foot drop) โดยมีนิสิต นักศึกษา จากทั้ง 3 สถาบัน รวม 16 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม รวมถึงความรู้ด้านการออกแบบอุปกรณ์ AFO ประเภทต่างๆ ออกแบบอุปกรณ์ของกลุ่มตนเอง และเขียนแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมทั้งทดสอบผลงานผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printing)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่