ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

[คณะวิศวฯ – Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จัด International Research Forum 2023]

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จัดการสัมมนาทางวิชาการ International Research Forum 2023 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมในการสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 40 คน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่