ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ – คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการ The Packaging and Materials Innovation Symposium 2023 (PMIS 2023)

          ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีในโครงการ The Packaging and Materials Innovation Symposium 2023 (PMIS 2023) ภายใต้ธีม Materials for Sustainable Society ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ในพิธีเปิดที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 0410 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์และนิสิตจากทั้งสองภาควิชาร่วมงานจำนวนมาก

ภายในงาน ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Sustainability Packaging Trend and Solution โดยคุณสุรชัย ฐิติรุ่งโรจน์กุล (Regional Business Manager) และทีมงานจากบริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด  และหัวข้อ Insight from the Industry: How Innovation is driving a Sustainable Future โดย Dr. Wayoon Poonperm (Country Development) และทีมงานจากบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด รวมทั้งการนำเสนอผลงานของนิสิต โดยมีจำนวนผลงานที่เข้านำเสนอ แยกเป็น

  • ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 33 ผลงาน
  • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 32 ผลงาน
  • ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ผลงาน

และมีการนำเสนอผลงาน 5 Sessions ดังนี้

  1. Materials for Sustainability (MAS)
  2. Advanced Functional & Smart Materials (ASM)
  3. Modelling, Prototyping, & Simulation (MPS)
  4. Materials Processing, Characterization & Testing (MPCT)
  5. Emerging Technology and Applications (ETA)

นอกจากนี้ ในงานเดียวกันยังมีพิธีมอบรางวัลแก่นิสิตผู้นำเสนอผลงาน จากทั้งหมด 67 ผลงาน โดยมีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล แยกตามประเภท ดังนี้

Golden Presentation Award จำนวน 6 รางวัล

Silver Presentation Award    จำนวน 9 รางวัล

Bronze Presentation Award จำนวน 14 รางวัล

การประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งสองภาควิชาได้ร่วมกันจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี เปิดโอกาสให้นิสิตได้เพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงประสบการณ์ของนิสิตกับภาคอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 10 ปี ของการจัดงาน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อของผลงานที่นิสิตนำเสนอ (Abstract book) ได้ที่ https://www.mat.eng.ku.ac.th/5838/

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่