ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า ทีม SKUBA คว้าอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน RoboCup Japan Open 2023 ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม SKUBA นำหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน เข้าแข่งขันรายการ RoboCup Japan Open 2023 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2566 โดยทีม SKUBA ทำคะแนนในการแข่งขันได้เป็นอันดับที่ 3 การแข่งขันประเภทหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน หรือ At Home League ในรุ่น Open Platform ซึ่งเป็นรุ่นที่ทีมต้องสร้างหุ่นยนต์ขึ้นเอง และสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 3 จากการแข่งเทคนิคหุ่นยนต์

โดยทีม SKUBA นำหุ่นยนต์ไปแสดงความสามารถ เทคนิคพิเศษ ในการจดจำใบหน้าผู้สูงอายุในบ้าน เพื่อช่วยเตือนผู้สูงอายุให้รับประทานยาตรงเวลา และยังช่วยตรวจสอบยาที่รับประทานว่าถูกต้องหรือไม่

สมาชิกทีม SKUBA ประกอบด้วย

นิสิตโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)

  1. นายณัฐชนน นนทพิบูลย์ (EIIR Program) ชั้นปีที่ 3 หัวหน้าทีม
  2. นางสาวธวัลรัตน์ ตันติเจริญสิน (EIIR Program) ชั้นปีที่ 3
  3. นางสาวอัญชิษฐา เต็มปิยพล (EIIR Program) ชั้นปีที่ 4

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  1. นายภคพล เต็งชาตะพันธ์ ชั้นปีที่ 3
  2. นายชาคริต คลังตระกูล ชั้นปีที่ 1
  3. นายนภณัฏฐ์ ทองตัน (นิสิตปริญญาเอก)

โดยมี ผศ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่