ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า ทีม SKUBA คว้าอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน RoboCup Japan Open 2023 ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม SKUBA นำหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน เข้าแข่งขันรายการ RoboCup Japan Open 2023 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2566 โดยทีม SKUBA ทำคะแนนในการแข่งขันได้เป็นอันดับที่ 3 การแข่งขันประเภทหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน หรือ At Home League ในรุ่น Open Platform ซึ่งเป็นรุ่นที่ทีมต้องสร้างหุ่นยนต์ขึ้นเอง และสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 3 จากการแข่งเทคนิคหุ่นยนต์

โดยทีม SKUBA นำหุ่นยนต์ไปแสดงความสามารถ เทคนิคพิเศษ ในการจดจำใบหน้าผู้สูงอายุในบ้าน เพื่อช่วยเตือนผู้สูงอายุให้รับประทานยาตรงเวลา และยังช่วยตรวจสอบยาที่รับประทานว่าถูกต้องหรือไม่

สมาชิกทีม SKUBA ประกอบด้วย

นิสิตโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)

  1. นายณัฐชนน นนทพิบูลย์ (EIIR Program) ชั้นปีที่ 3 หัวหน้าทีม
  2. นางสาวธวัลรัตน์ ตันติเจริญสิน (EIIR Program) ชั้นปีที่ 3
  3. นางสาวอัญชิษฐา เต็มปิยพล (EIIR Program) ชั้นปีที่ 4

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  1. นายภคพล เต็งชาตะพันธ์ ชั้นปีที่ 3
  2. นายชาคริต คลังตระกูล ชั้นปีที่ 1
  3. นายนภณัฏฐ์ ทองตัน (นิสิตปริญญาเอก)

โดยมี ผศ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่