ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน (โปสเตอร์) โครงการด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565 ประเภทคณาจารย์ บุคลากร จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand: SUN Thailand) ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลดีเด่น: ทีมภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้แก่ นางสาวสุพัตรา ศรีจิ๋ว นายยงยุทธ อินนุรักษ์ นางพัชรี เสริฐเจิม นางสุภี ภักดีรักษ์ และและนางสาวสุพรรณี ชัยนรินทร์
ผลงานเรื่อง: โครงการแยกและใช้ประโยชน์จากขยะคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ม.เกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย: ทีมภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ นางสาวสุภาพร แสนแอ รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ และ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
ผลงานเรื่อง: เครื่องสูบลมพลังงานแสงอาทิตย์

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่