ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

ทีมนิสิตวิศวฯ คว้ารางวัลที่ 1 และ 2 การแข่งขันออกแบบอากาศยานไร้คนขับ นานาชาติ

ทีมนิสิตวิศวฯ คว้ารางวัลที่ 1 และ 2

การแข่งขันออกแบบอากาศยานไร้คนขับ นานาชาติ

METU VTOL Aircraft Competition 2019

ทีมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาติ METU VTOL Aircraft Competition 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 โดยบริษัท โบอิ้ง จำกัด ณ Middle East Technical University (METU) สาธารณรัฐตุรกี

ในการแข่งขันดังกล่าว ผู้แข่งขันแต่ละทีมจะได้รับโจทย์ให้แก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองให้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่หลงทางในป่า ภารกิจที่ได้รับของแต่ละทีมคือ การบรรทุกสิ่งของบนอากาศยานไร้คนขับ และนำส่งนักเรียนที่หลงทาง ประกอบด้วย ขวดน้ำ อาหารแห้ง แบตเตอรี่สำรองสำหรับโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งชุดปฐมพยาบาล รวมทั้งการรายงานจุดที่เจอนักเรียนที่หลงทางไปยังสถานีภาคพื้นดิน เพื่อให้ทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ จาการดำเนินภารกิจดังกล่าว ทีมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถทำคะแนนในการบินได้สูงสุด ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่ 1 และที่ 2 มาครอง

สมาชิกทีม ประกอบด้วย

            นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ป.ตรี จำนวน 9 คน คือ นายวนวัฒน์ ธวัชวงษ์ นายวิศวรุต  ลีลาวุฒิประเสริฐ น.ส.ปภัชญา อนันต์เตชภณ น.ส.จิตขวัญ ยังปักษี นายธีรวิชญ์ เตกิจจำรูญ นายรังสรรค์ ปัญญาธรรมคุณ นายประวิทย์ กุลสาทร น.ส.ศศิวิมล กาศจนานนท์ และนายพาทิศ เทพซ้อน นิสิต ป.โท จำนวน 3 คน คือ น.ส.ชนนิกานต์  เอกมหาชัย นายลักษมณ์ สวัสดิผล และนายเอกรัตน์ สถิตย์วัฒนาสันติ์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ป.ตรี จำนวน 2 คน คือ นายนภณัฏฐ์ ทองตัน และนายอัฐพงศ์ สมบูรณ์วรากร

โดยมี ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่