ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 3 วิทยาเขต และที่ปรึกษาสมาคม นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดังนี้
▶️ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
▶️ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร มก.
▶️ นายปราโมทย์ ไม้กลัด นายอำนวย เนตยสุภา และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.
▶️ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
▶️ รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
▶️ ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่