ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 3 วิทยาเขต และที่ปรึกษาสมาคม นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดังนี้
▶️ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
▶️ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร มก.
▶️ นายปราโมทย์ ไม้กลัด นายอำนวย เนตยสุภา และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.
▶️ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
▶️ รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
▶️ ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่