ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยคณะวิศวฯ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุคณะวิศวฯ หารือความร่วมมือ Taiwan Techคณะวิศวฯ หารือด้านวิชาการร่วมกับ Tamkang Univ. ไต้หวัน[พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO)[นิสิต IUP คณะวิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond]อาจารย์คณะวิศวฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์นิสิต นักศึกษาคณะวิศวฯ มก.- Keio Univ. – ม.Ecam Lasalle ดูงานโรงงาน จ.ชลบุรี-จ.ระยอง[นิสิต ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ในงาน TIchE2023]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 3 วิทยาเขต และที่ปรึกษาสมาคม นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดังนี้
▶️ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
▶️ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร มก.
▶️ นายปราโมทย์ ไม้กลัด นายอำนวย เนตยสุภา และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.
▶️ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
▶️ รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
▶️ ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่