ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยคณะวิศวฯ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุคณะวิศวฯ หารือความร่วมมือ Taiwan Techคณะวิศวฯ หารือด้านวิชาการร่วมกับ Tamkang Univ. ไต้หวัน[พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO)[นิสิต IUP คณะวิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond]อาจารย์คณะวิศวฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์นิสิต นักศึกษาคณะวิศวฯ มก.- Keio Univ. – ม.Ecam Lasalle ดูงานโรงงาน จ.ชลบุรี-จ.ระยอง[นิสิต ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ในงาน TIchE2023]

อาจารย์คณะ ร่วมถ่ายทำรายการ แนะนำหลักสูตรนานาชาติ

▶️ เมื่อวันที่ 16 และ 19 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Ms. Feng Hui และ Ms. Feng Yuting จากเพจ Doctoral Sister Education Base ในการเข้าเยี่ยมชมคณะและถ่ายทำบรรยากาศการเรียนการสอน พร้อมการสัมภาษณ์คณาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
▶️ การถ่ายทำดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเพจ Doctoral Sister Education Base ร่วมกับศูนย์ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อในประเทศไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีนที่สนใจผ่านช่องทาง Social Media ของจีน คือ Weibo, wechat channel และ Tiktok โดยมีอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลประกอบการถ่ายทำ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่