ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยคณะวิศวฯ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุคณะวิศวฯ หารือความร่วมมือ Taiwan Techคณะวิศวฯ หารือด้านวิชาการร่วมกับ Tamkang Univ. ไต้หวัน[พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบอุปกรณ์ประคองข้อเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO)[นิสิต IUP คณะวิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ Amity Hackathon 2023: ChatGPT and Beyond]อาจารย์คณะวิศวฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์นิสิต นักศึกษาคณะวิศวฯ มก.- Keio Univ. – ม.Ecam Lasalle ดูงานโรงงาน จ.ชลบุรี-จ.ระยอง[นิสิต ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ในงาน TIchE2023]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากรคณะ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญ ตักบาตร งานวันขอบคุณบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2565 โดยมีทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารวิทยาลัยการชลประทาน และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงาน จัดขึ้น ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในภาคกลางวัน ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรคณะ รวมทั้งคณะวิศวกฯ ได้จัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน (โต๊ะจีน) จัดขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่