ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

อาจารย์-นิสิตวิศวฯ ได้รับทุนทุนวิจัยจาก Research University Network (RUN)

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรีและนายธนวรรธน์ ริมพงษ์พิศาล ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับทุนวิจัยจาก Research University Network (RUN) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากงานวิจัยหัวข้อ “Novel Luminescent PLA/MgAl2O4:Sm3+ Composite Filaments for 3D Printing Application” 

.

นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องนี้ยังได้ถูกนำไปจดอนุสิทธิบัตรร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผลงานวิจัยนี้ยังได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Materials Letters (IF 3.019 Q1) ซึ่งได้ถูกนำไป review เขียนเป็นบทความใน websites ด้าน 3D printing ชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น

3dprintingzoom.com และ 3dprinting.com

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่