ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับประกาศเกียรติคุณ คุณูปการ 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก        

วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับประกาศเกียรติคุณ

                                                        คุณูปการ 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก                                                           

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารับเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบคุณงามความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม คุณูปการ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก จาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานในการมอบ ในงาน 100 ปี  ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก จัดโดยมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่