ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ รับบริจาคโลหิตร่วมแสดงความยินดี สถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ครบรอบ 38 ปีคณะวิศวฯ – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคณะวิศวฯ มก. – คณะแพทย์ มก. – คณะแพทย์ มศว. – มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำKU Computer Engineering JOB FAIRอาจารย์คณะ ร่วมถ่ายทำรายการ แนะนำหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากรคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่าง ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ครบรอบ 68 ปี

คณะวิศวฯ จับมือ ซี.ซี. ออโตพาร์ท พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมกับ นายบุญเลิศ ชดช้อย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนางสาวลัดดาวัลย์ ชดช้อย กรรมการบริหาร บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด ร่วมเป็นพยาน
.
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนานิสิต โดยสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ และร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการจัดการ เครื่องมือและระบบในการบริหารจัดการด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการและคำปรึกษาตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่