ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startupนิสิตและอาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023คณะวิศวฯ จัดการแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 ส่งเสริมเด็กประถมศึกษาคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

นิสิตคณะวิศวฯ – คณะประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการนำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8 จัดโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ เจริญนคร ชั้น M ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะประมง มก. ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานหมวด Provideได้แก่ ผลงาน เพื่อนประมง (Fisherman’s Friend)

           เจ้าของผลงาน   ทีม Sea the Future

                     น.ส.กวินธิดา ปิ่นทอง และ น.ส.พรนภัส เกตุปลั่ง นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  น.ส.ญาดาวดี ใจประสพ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี

น.ส.ฐิดาพร รวยทรัพย์ และนายนพวิทย์ ธนเสฏฐ์โกศล นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

โดยมี ผศ.ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย ประเภทผลงานหมวด Protect ได้แก่ ทุ่นตรวจการณ์อัจฉริยะ (Smart Surveillance Buoy)

           เจ้าของผลงาน ทีม NAMI

                     นายณัทพงษ์ ศิริตะโร นายนภสินธ์ เสถียรุจิกานนท์ และนายนัฐนันท์ ปรีเปรม นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดยมี รศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่