ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวฯ -บุคลากรคณะ รับรางวัล โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ปีที่ 5

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 องค์กรรักสุขภาพยอดเยี่ยม ในโครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ปีที่ 5 จัดโดยสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยมีบุคลากรและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง เป็นระยะทางรวม 2,128.97 กิโลเมตร และมี อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ผู้แทนคณบดี เข้ารับโล่รางวัล จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรคณะเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3-4 บุคคลยอดเยี่ยม ประเภทชาย ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมระยะทาง 275.13 กิโลเมตร
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายยงยุทธ อินนุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี รวมระยะทาง 246.21 กิโลเมตร

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่