ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. – ม.รังสิต – ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 สุพรรณบุรี ร่วมมือวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการคณะวิศวฯ จัดอบรมการยื่นขอความคุ้มครองผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มก. แบบออนไลน์คณะวิศวฯ จับมือ ซี.ซี. ออโตพาร์ท พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนิสิตคณะวิศวฯ – คณะประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8อาจารย์คณะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์บุคลากรและนิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัล KU SDGs 2565คณะวิศวฯ ออกบูธงาน Dek-D’s TCAS Fairคณะวิศวฯ -บุคลากรคณะ รับรางวัล โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ปีที่ 5รู้จักกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุด (GPA 3.95) ปีการศึกษา 2564กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ครบรอบ 25 ปี

[ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ครบรอบ 25 ปี]

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดงานครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งภาควิชา ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ กล่าวรายงานความเป็นมา  และมีอาจารย์อาวุโส บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า ร่วมในงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0410 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้จัดการเสวนาพิเศษ เรื่อง To the Sustainable Society: Challenges on Materials Development  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร จัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid โดยรูปแบบออนไซต์ จัดขึ้น ณ ห้อง 0313 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ติดตามเราได้ที่