ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Studentนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567บาร์วิศวะ Reborn ร้านอาหารของคณะวิศวฯ ในงานเกษตรแฟร์ ได้รับรางวัล KU SDGs Smart Entrepreneur ระดับดีเยี่ยม !!!!! ประเภทส่งเสริมเป้าหมาย SDGsคณะวิศวฯ – อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ACM SIGKDD Test of Time Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ได้รับรางวัล ACM SIGKDD Test of Time Award ในงาน ACM SIGKDD CONFERENCE ครั้งที่28 ซึ่งจัดขึ้น ที่ Washington DC Convention Center เมื่อวันที่ 14-18 สิงหาคม 2565

รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับบทความวิจัยที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษที่ได้เคยนำเสนอในการประชุมวิชาการ SIGKDD ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ยังเคยได้รับรางวัล best paper ward ในงาน SIGKDD 2012 ซึ่งได้ผ่านมาหนึ่งทศวรรษแล้ว และถือได้ว่างานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นแรกที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท

บทความนี้ มีชื่อว่า “Searching and mining trillions of time series subsequences under dynamic time warping” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นมากจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดเกิน 1 ล้านล้านอนุกรมได้ ซึ่งเทคโนโลยีในยุคนั้นยังทำไม่ได้ และปริมาณดังกล่าวยังนับว่าเป็นปริมาณมหาศาลมากแม้ว่าผ่านเลยมา 10 ปี นอกจากนี้ ผลจากงานนี้ได้นำไปทำเป็น subroutine เพื่อให้อัลกอริทึมอื่นๆ เรียกใช้ได้ ทำให้การวิเคราะห์เชิงเวลาต่างๆ ช่วยให้ประหยัดไปได้มาก

ปัจจุบันบทความนี้ได้รับการอ้างอิง มากกว่า 600 ครั้ง ทั้งนี้ ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ในด้าน Data mining ยังมีอีกมาก ปัจจุบันมี h-index = 17

หากท่านใดสนใจในงานวิจัยนี้สามารถดูจาก url นี้ได้ที่ https://dl.acm.org/doi/10.1145/2339530.2339576

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่