ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

นิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA 2022 ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 4 ของโลก จากการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2022

นิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA 2022 ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 4 ของโลก

จากการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2022

          นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ทีม SKUBA 2022 นำหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ครั้งที่ 25 ในงานมหกรรม World RoboCub 2022 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยทีม SKUBA 2022 สามารถทำคะแนนรวมได้เป็นอันดับ 4 ของโลก ในประเภท RoboCup@Home รุ่น Open Platform ซึ่งรุ่นดังกล่าวเป็นรุ่นที่แต่ละทีมจะต้องสร้างหุ่นยนต์เอง

           ภารกิจของหุ่นยนต์ในการแข่งครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ภารกิจหลัก คือ Housekeeper (ผู้ดูแลบ้าน)  และ Party Host (เจ้าบ้านในการจัดงานเลี้ยง) โดยในภารกิจผู้ดูแลบ้าน หุ่นยนต์จะต้องแสดงความสามารถ เช่น การนำเอาขยะไปทิ้ง เก็บขยะและแยกขยะ จัดเรียงโต๊ะรับประทานอาหารรวมถึงจานและช้อนส้อม และ การนำจานไปล้างโดยใช้เครื่องล้างจาน

           สำหรับภารกิจเจ้าบ้านในการจัดงานเลี้ยง จะเป็นการจำลองการจัดงานเลี้ยงภายในบ้าน โดยหุ่นยนต์จะต้องต้อนรับแขกร่วมงาน นำเสื้อไปแขวนที่ราวให้ พาแขกไปแนะนำให้กับแขกคนอื่นที่มาร่วมงาน นำเครื่องดื่มและอาหารมาบริการ รวมถึงการพาแขกไปนั่งที่นั่งที่ยังว่างด้วย

นอกจากสองภารกิจหลักนี้แล้ว ยังมีภารกิจพิเศษอีก 1 ภารกิจ คือ การเป็นพนักงานร้านอาหาร โดยภารกิจ นี้ หุ่นยนต์จะไม่มีข้อมูลร้านอาหารที่ต้องบริการมาก่อน หุ่นยนต์จะต้องเข้าไปในร้าน สร้างแผนที่โต๊ะและที่นั่ง ตรวจสอบคนในร้านอาหารว่าต้องการสั่งอาหารหรือไม่ ผ่านการโบกมือและจะเคลื่อนที่ไปรับออเดอร์ เพื่อนำกลับมาสั่งที่แคชเชียร์ และนำออเดอร์นั้นกลับไปส่งยังคนสั่งต่อไป โดยหุ่นยนต์จะต้องทำงานเองแบบอัตโนมัติทั้งหมดในทุก ๆ ภารกิจของการแข่งขัน RoboCup@Home  โดยที่ทีมผู้พัฒนาหุ่นยนต์จะไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือสั่งการหุ่นยนต์ได้

ภายในงานนอกจากการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก (RoboCup Leagues) ประเภทต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นการรวมตัวของ Robotics / AI Experts จากทั่วทุกมุมโลก มีทีมผู้แข่งขันเข้าร่วมกว่า 3,000 คน โดยจะมีหุ่นยนต์หลากหลายประเภทเข้าร่วมแสดง และมีนักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมกว่า 15,000 คน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ทางด้านหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ (Robotics & AI Exhibitions) การจัดงานส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (Robotics Startup & Pitching) และการประชุมวิชาการด้านหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (RoboCup Symposium)

           สมาชิกทีม SKUBA 2022 ประกอบด้วย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ นายนภณัฏฐ์ ทองตัน (ป.เอก) นายกันต์ ยาใจ และนายสิทธิพร ตันติบริรักษ์ (ป.โท) นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางสาวมัทวัน จิระเจริญวงศ์ษา นางสาวภคินี ศิริสุขโภคา และนายญาโณทัย ไชยธวัช นิสิตโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ ได้แก่ นายกวิน กลั่นจิตต์ และนายณัฐชนน นนท์พิบูลย์ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

**************************************************************

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่