ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์

นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และการแนะแนวทางในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่ภาควิชา โดยกิจกรรมได้มีการแนะนำการวางแผนการเรียน การพบปะพูดคุย กิจกรรมสันทนาการสอดแทรก เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนการปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 0803 อาคารชูชาติ กำภู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 75 คน
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่