ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
[ อธิการบดี มก. พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ]คณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณคณะวิศวฯ จับมือ ส.ป.ก. ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ผู้บริหารคณะวิศวฯ ร่วมงาน นนทรีสีทอง’65 ณ ม.เกษตรศาสตร์นิสิตวิศวฯ ทีม  Olo Plus คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Delta Cup ครั้งที่ 8ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ครบรอบ 25 ปีนิสิตระดับปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นอาจารย์และนิสิตคณะวิศวฯ ทีม CiiBA คว้ารางวัลที่ 3 ของโลก IMAV 2022 การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตรในโรงเรือนคณะวิศวฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มก.-หัวเว่ย

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์

นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และการแนะแนวทางในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่ภาควิชา โดยกิจกรรมได้มีการแนะนำการวางแผนการเรียน การพบปะพูดคุย กิจกรรมสันทนาการสอดแทรก เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนการปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 0803 อาคารชูชาติ กำภู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 75 คน
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่