ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startupนิสิตและอาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023คณะวิศวฯ จัดการแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 ส่งเสริมเด็กประถมศึกษาคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์

นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และการแนะแนวทางในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่ภาควิชา โดยกิจกรรมได้มีการแนะนำการวางแผนการเรียน การพบปะพูดคุย กิจกรรมสันทนาการสอดแทรก เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนการปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 0803 อาคารชูชาติ กำภู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 75 คน
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่