ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์

นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และการแนะแนวทางในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่ภาควิชา โดยกิจกรรมได้มีการแนะนำการวางแผนการเรียน การพบปะพูดคุย กิจกรรมสันทนาการสอดแทรก เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนการปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 0803 อาคารชูชาติ กำภู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 75 คน
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่