ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
[ อธิการบดี มก. พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ]คณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณคณะวิศวฯ จับมือ ส.ป.ก. ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ผู้บริหารคณะวิศวฯ ร่วมงาน นนทรีสีทอง’65 ณ ม.เกษตรศาสตร์นิสิตวิศวฯ ทีม  Olo Plus คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Delta Cup ครั้งที่ 8ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ครบรอบ 25 ปีนิสิตระดับปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นอาจารย์และนิสิตคณะวิศวฯ ทีม CiiBA คว้ารางวัลที่ 3 ของโลก IMAV 2022 การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตรในโรงเรือนคณะวิศวฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มก.-หัวเว่ย

คณะวิศวฯ จัดอบรม การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์สาขาวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและอุตสาหกรรม เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์สาขาวิศวกรรมและการส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ และออนไลน์ผ่าน Webex Meeting โดยมีวิทยากรจากสำนักงานบริการวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สาขาวิศวกรรม และการส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่