ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. – ม.รังสิต – ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 สุพรรณบุรี ร่วมมือวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการคณะวิศวฯ จัดอบรมการยื่นขอความคุ้มครองผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มก. แบบออนไลน์คณะวิศวฯ จับมือ ซี.ซี. ออโตพาร์ท พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนิสิตคณะวิศวฯ – คณะประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8อาจารย์คณะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์บุคลากรและนิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัล KU SDGs 2565คณะวิศวฯ ออกบูธงาน Dek-D’s TCAS Fairคณะวิศวฯ -บุคลากรคณะ รับรางวัล โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ปีที่ 5รู้จักกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุด (GPA 3.95) ปีการศึกษา 2564กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิศวฯ มก.ดีเด่น ประจำปี 2565

✅ สมาคมนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี แก่นิสิตเก่าวิศวฯ มก.ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ จนประสบความสำเร็จ สร้างคุณงามความดีและมีผลงานโดดเด่น ในงานคืนสู่เหย้า Dongtan Verse ดงตาลสัมพันธ์ ’65 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.
🎯 โดยมีนิสิตเก่าที่ได้รับการยกย่องเป็น นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565 ใน 5 ประเภท รวม 11 ท่าน ได้แก่
1. ประเภทภาคราชการ
1.1. นายชูชาติ รักจิตร E36 รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน
1.2.นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ E 46 อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม
2.ประเภทภาครัฐวิสาหกิจ
2.1. นายพิสณห์ จันทร์ศรี E 37 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- บริหาร บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด
2.2 นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ E 38 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3.ประเภทภาคการศึกษา
3.1 รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ E 36 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มก.
4.ประเภทภาคบริการสังคม
4.1ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล E 40 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
5.ประเภทภาคเอกชน
5.1 นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา E 34 รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5.2 นายวรดิศ ธนภัทร E 40 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
5.3 นายสมนึก สุวรรณประดิษฐ์ E 40 Executive Counselor บริษัท เอชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
5.4.นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ E 41 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททิสโก้ ไฟแนลเซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5.5 ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี E 43 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
✳️ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่นิสิตเก่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ 🎉👏🥳

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ติดตามเราได้ที่