ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ร่วมลงนามใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นสถานที่รายงานตัว และกำหนดการถ่ายภาพหมู่สำหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565คณะวิศวฯ – บ.ชีวาทัย จัดสัมมนาพิเศษ เพื่อเตรียมพร้อมนิสิตก้าวสู่การทำงานคณะวิศวฯ จับมือกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดลงทุน ร่วมมือด้านวิชาการ – ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยนิสิตคณะวิศวฯ – คณะวิทยาศาสตร์ มก. ทีม KUWINs คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Innovative LED Lighting Pitching Project Contestคณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2558คณะวิศวฯ มก. จับมือหน่วยงานชั้นนำด้านระบบราง สทร. – ESTACA และ EGIS ฝรั่งเศส ใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2566[นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขัน Innovation Robotic AI&IoT Contest 2023 (iRAIC)]สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดพิธีปิดโครงการ KAMP Engineering รุ่นที่ 3

ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิศวฯ มก.ดีเด่น ประจำปี 2565

✅ สมาคมนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี แก่นิสิตเก่าวิศวฯ มก.ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ จนประสบความสำเร็จ สร้างคุณงามความดีและมีผลงานโดดเด่น ในงานคืนสู่เหย้า Dongtan Verse ดงตาลสัมพันธ์ ’65 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.
🎯 โดยมีนิสิตเก่าที่ได้รับการยกย่องเป็น นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565 ใน 5 ประเภท รวม 11 ท่าน ได้แก่
1. ประเภทภาคราชการ
1.1. นายชูชาติ รักจิตร E36 รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน
1.2.นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ E 46 อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม
2.ประเภทภาครัฐวิสาหกิจ
2.1. นายพิสณห์ จันทร์ศรี E 37 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- บริหาร บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด
2.2 นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ E 38 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3.ประเภทภาคการศึกษา
3.1 รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ E 36 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มก.
4.ประเภทภาคบริการสังคม
4.1ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล E 40 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
5.ประเภทภาคเอกชน
5.1 นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา E 34 รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5.2 นายวรดิศ ธนภัทร E 40 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
5.3 นายสมนึก สุวรรณประดิษฐ์ E 40 Executive Counselor บริษัท เอชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
5.4.นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ E 41 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททิสโก้ ไฟแนลเซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5.5 ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี E 43 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
✳️ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่นิสิตเก่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ 🎉👏🥳

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่