ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA 2022 ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 4 ของโลก จากการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2022นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์คณะวิศวฯ จัดอบรม การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์สาขาวิศวกรรมนิสิต ป.โท วิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเหรียญเงิน-ทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)นิสิตวิศวฯ ทีม SEAPUP ทำผลงานติด Top Ten ระดับโลก การแข่งขันยานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ ROBOSUB 2022สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี[ อาจารย์คณะวิศวฯ มก. ได้รับรางวัล เมธีวิจัยอาวุโส วช.ประจำปี 2564 ]ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิศวฯ มก.ดีเด่น ประจำปี 2565นิสิตวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย MatSciKU Awards ประจำปี 2565

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลและทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโทเรฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2565 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ ภายในงานมีนายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อวิจัย “การพัฒนาเครื่องอุ่นลวดในกระบวนการเชื่อมลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ด้วยขดลวดเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็ก” โดยเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยในปีนี้มูลนิธิฯ จะเน้นให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางเคมีที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่