ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
[ อธิการบดี มก. พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ]คณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณคณะวิศวฯ จับมือ ส.ป.ก. ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ผู้บริหารคณะวิศวฯ ร่วมงาน นนทรีสีทอง’65 ณ ม.เกษตรศาสตร์นิสิตวิศวฯ ทีม  Olo Plus คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Delta Cup ครั้งที่ 8ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ครบรอบ 25 ปีนิสิตระดับปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นอาจารย์และนิสิตคณะวิศวฯ ทีม CiiBA คว้ารางวัลที่ 3 ของโลก IMAV 2022 การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตรในโรงเรือนคณะวิศวฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มก.-หัวเว่ย

นิสิตวิศวฯ ทีม ULTRA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ PTTEP Teenergy

                      นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม ULTRA ได้รับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 หัวข้อ Provide จากผลงาน ULTRA DISINFECTION ในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 จัดโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยทีม ULTRA ได้เข้ารับรางวัลจากนางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ. ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ โรงเเรมเเมนดาริน  สามย่าน

การแข่งขันดังกล่าวมีนิสิตและนักศึกษาในระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี จำนวน 70 ทีม จาก 31 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) โดยมีแนวทาง คือ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ และตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลไทย โดยในการแข่งขันมีนายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน

ULTRA DISINFECTION เป็นระบบฆ่าเชื้อด้วยเเสง Ultraviolet C (UVC) ระบบ Pulsed ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลหลังการเเปรรูป เช่น กุ้ง ปลาหมึก ก่อนบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดจุลินทรีย์ปนเปื้อนตามมาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหารที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP)

สมาชิกทีม ประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 นายพัทธพล วิริวทยา และนายมาตุภูมิ คงสมฤทธิ์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) ชั้นปีที่ 4

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่