ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
[ อธิการบดี มก. พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ]คณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณคณะวิศวฯ จับมือ ส.ป.ก. ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ผู้บริหารคณะวิศวฯ ร่วมงาน นนทรีสีทอง’65 ณ ม.เกษตรศาสตร์นิสิตวิศวฯ ทีม  Olo Plus คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Delta Cup ครั้งที่ 8ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ครบรอบ 25 ปีนิสิตระดับปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นอาจารย์และนิสิตคณะวิศวฯ ทีม CiiBA คว้ารางวัลที่ 3 ของโลก IMAV 2022 การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตรในโรงเรือนคณะวิศวฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มก.-หัวเว่ย

คณะวิศวฯ มก. – กฟผ. MOU ร่วมมือทางวิชาการ

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือด้านวิชาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. ในพิธีลงนามออนไลน์  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา กฟผ. ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี

           ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว คณะวิศวฯ จะสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ตลอดจนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ กฟผ. จะสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะแก่อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ. ภายในระยะเวลา 3 ปี


แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่