ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
นิสิตวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Oral Presentation Awardนิสิตวิศวฯ ทีม ULTRA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ PTTEP Teenergyนิสิตวิศวฯ อุตสาหการได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021นิสิตวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลดีเลิศ “องค์กร 4G หรือ 4 generation แห่งความสุข”อาจารย์/ บุคลากรสายสนับสนุน รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก มก.คณะวิศวฯ – องค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการคณบดี พบอธิการบดี อวยพรปีใหม่บริษัท โรงงานอาหารไทย เข้าพบคณบดีอวยพรปีใหม่นิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การปฏิบัติภารกิจและการนำเสนอ RoboCup Asia Pacific 2021คณะวิศวฯ มก. – กฟผ. MOU ร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิศวฯ มก. – กฟผ. MOU ร่วมมือทางวิชาการ

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือด้านวิชาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. ในพิธีลงนามออนไลน์  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา กฟผ. ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี

           ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว คณะวิศวฯ จะสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ตลอดจนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ กฟผ. จะสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะแก่อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ. ภายในระยะเวลา 3 ปี


แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่