ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
ห้องปฏิบัติการทดสอบ เคมีและฟิสิกส์ 1416 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ACM SIGKDD Test of Time Awardอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก ประจำปี 2565คณะครู-นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เยี่ยมชมคณะวิศวฯอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ-รองชนะเลิศ Thailand Green Design Awards 2022คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA 2022 ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 4 ของโลก จากการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2022นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์คณะวิศวฯ จัดอบรม การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์สาขาวิศวกรรมนิสิต ป.โท วิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเหรียญเงิน-ทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

คณะวิศวฯ มก. – กฟผ. MOU ร่วมมือทางวิชาการ

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือด้านวิชาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. ในพิธีลงนามออนไลน์  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา กฟผ. ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี

           ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว คณะวิศวฯ จะสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ตลอดจนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ กฟผ. จะสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะแก่อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ. ภายในระยะเวลา 3 ปี


แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่