ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวฯ – โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน กับ บริษัท โรงงานอาหารไทย จำกัด  เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและด้านวิศวกรรมและอาหารร่วมกัน โดยพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้จัดขึ้น ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามร่วมกับ นายปรีชา นภาพฤกษ์ชาติ กรรมการผู้จัดการ และนายขจรศักดิ์ เลาวานันท์พันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการด้านการเงิน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยนายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน และมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน  เข้าร่วมในพิธี

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรในการแข่งขันเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและอาหารประเภทกึ่งสำเร็จรูป และงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและวิธีการบำรุงรักษา กระบวนการการผลิต ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่