ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
นิสิตวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Oral Presentation Awardนิสิตวิศวฯ ทีม ULTRA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ PTTEP Teenergyนิสิตวิศวฯ อุตสาหการได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021นิสิตวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลดีเลิศ “องค์กร 4G หรือ 4 generation แห่งความสุข”อาจารย์/ บุคลากรสายสนับสนุน รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก มก.คณะวิศวฯ – องค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการคณบดี พบอธิการบดี อวยพรปีใหม่บริษัท โรงงานอาหารไทย เข้าพบคณบดีอวยพรปีใหม่นิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การปฏิบัติภารกิจและการนำเสนอ RoboCup Asia Pacific 2021คณะวิศวฯ มก. – กฟผ. MOU ร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิศวฯ – โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน กับ บริษัท โรงงานอาหารไทย จำกัด  เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและด้านวิศวกรรมและอาหารร่วมกัน โดยพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้จัดขึ้น ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามร่วมกับ นายปรีชา นภาพฤกษ์ชาติ กรรมการผู้จัดการ และนายขจรศักดิ์ เลาวานันท์พันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการด้านการเงิน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยนายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน และมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน  เข้าร่วมในพิธี

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรในการแข่งขันเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและอาหารประเภทกึ่งสำเร็จรูป และงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและวิธีการบำรุงรักษา กระบวนการการผลิต ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่