ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA 2022 ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 4 ของโลก จากการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2022นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์คณะวิศวฯ จัดอบรม การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์สาขาวิศวกรรมนิสิต ป.โท วิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเหรียญเงิน-ทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)นิสิตวิศวฯ ทีม SEAPUP ทำผลงานติด Top Ten ระดับโลก การแข่งขันยานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ ROBOSUB 2022สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี[ อาจารย์คณะวิศวฯ มก. ได้รับรางวัล เมธีวิจัยอาวุโส วช.ประจำปี 2564 ]ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิศวฯ มก.ดีเด่น ประจำปี 2565นิสิตวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย MatSciKU Awards ประจำปี 2565

อาจารย์และนิสิตรับรางวัล Runners-up Best Paper ในการนำเสนอบทความวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์คณะซึ่งได้แก่ นายธรรนิตย์ ศิริธรรม นิสิตปริญาโท และ รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัล Runners-up Best Paper ในการนำเสนอบทความวิชาการหัวข้อเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำของการไหลวน” ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 (ME-NETT 2021) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่