ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่นิสิตวิศวฯ มก. ทีม IDK IDK IDK ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม ASEAN และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในรอบ Qualifyนิสิตคณะวิศวฯ ทีม ATTRA คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX)แคมฟิลมอบทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตคณะวิศวฯ สร้างอาคารหลังใหม่ อาคาร Green Buildingคณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 4 ล้านบาท พัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19นิสิตวิศวฯ คอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Cyber Top Students 2021นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Awardบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษานิสิต ป.โท วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Conference Oral Best Paper

อาจารย์และนิสิตรับรางวัล Runners-up Best Paper ในการนำเสนอบทความวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์คณะซึ่งได้แก่ นายธรรนิตย์ ศิริธรรม นิสิตปริญาโท และ รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัล Runners-up Best Paper ในการนำเสนอบทความวิชาการหัวข้อเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำของการไหลวน” ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 (ME-NETT 2021) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่