ENG KU NEWS

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

[ นิสิต ป.โท วศ.วัสดุ ได้รับรางวัล E-Poster Presentation Award ]

นางสาวณิชา ชูพันธ์ นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล E-Poster Presentation Award ประเภท Advanced Ceramic Materials (Ceramic and Glass Technology) จากผลงาน Optimized synthesis and characterization of silica from rice husk ในการประชุมวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ The 21st International Union of Materials Research Societies- International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผลงานดังกล่าว มี ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่