ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

อาจารย์วิศวฯ วัสดุ ได้รับทุนวิจัยพัฒนาวัสดุอัจฉริยะ จาก กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีน

อาจารย์วิศวฯ วัสดุ ได้รับทุนวิจัยพัฒนาวัสดุอัจฉริยะ จาก กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.)  และ Associate Professor Wei Wang  จากมหาวิทยาลัย Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวข้อวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุอัจฉริยะเพื่อใช้เป็นฟิล์มเคลือบป้องกันการยึดเกาะจากชีวะไอออนเพื่อเพิ่มอายุ   การใช้งานของอุปกรณ์ทางทะเลและทะเลลึก ภายใต้ Project No. G20200015018

การพัฒนาการฟิล์มเคลือบอัจฉริยะจะสามารถป้องกันการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทางทะเลและทะเลลึก รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงานนิวเคลียร์ การบินและอวกาศ ปิโตรเคมีทางทะเล ระบบการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งชั้นฟิล์มเคลือบที่จะพัฒนานี้ นอกจากจะป้องกันการกัดกร่อนแล้วยังมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติและไม่มีสารก่อมะเร็ง

การดำเนินงานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา เริ่มจากการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Ocean University of China นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มก. พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมหารือถึงความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่าง มก. และ OUC

ภายหลังจากการหารือแล้วเสร็จ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ได้ร่วมกับ Prof. Wang พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาวัสดุอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับการอนุมัติทุนดำเนินการวิจัยในหัวข้อดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่