ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
บุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวันผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Tunghai University ไต้หวัน

อาจารย์วิศวฯ วัสดุ ได้รับทุนวิจัยพัฒนาวัสดุอัจฉริยะ จาก กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีน

อาจารย์วิศวฯ วัสดุ ได้รับทุนวิจัยพัฒนาวัสดุอัจฉริยะ จาก กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.)  และ Associate Professor Wei Wang  จากมหาวิทยาลัย Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวข้อวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุอัจฉริยะเพื่อใช้เป็นฟิล์มเคลือบป้องกันการยึดเกาะจากชีวะไอออนเพื่อเพิ่มอายุ   การใช้งานของอุปกรณ์ทางทะเลและทะเลลึก ภายใต้ Project No. G20200015018

การพัฒนาการฟิล์มเคลือบอัจฉริยะจะสามารถป้องกันการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทางทะเลและทะเลลึก รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงานนิวเคลียร์ การบินและอวกาศ ปิโตรเคมีทางทะเล ระบบการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งชั้นฟิล์มเคลือบที่จะพัฒนานี้ นอกจากจะป้องกันการกัดกร่อนแล้วยังมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติและไม่มีสารก่อมะเร็ง

การดำเนินงานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา เริ่มจากการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Ocean University of China นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มก. พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมหารือถึงความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่าง มก. และ OUC

ภายหลังจากการหารือแล้วเสร็จ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ได้ร่วมกับ Prof. Wang พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาวัสดุอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับการอนุมัติทุนดำเนินการวิจัยในหัวข้อดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่