ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

อาจารย์วิศวฯ วัสดุ ได้รับทุนวิจัยพัฒนาวัสดุอัจฉริยะ จาก กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีน

อาจารย์วิศวฯ วัสดุ ได้รับทุนวิจัยพัฒนาวัสดุอัจฉริยะ จาก กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.)  และ Associate Professor Wei Wang  จากมหาวิทยาลัย Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวข้อวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุอัจฉริยะเพื่อใช้เป็นฟิล์มเคลือบป้องกันการยึดเกาะจากชีวะไอออนเพื่อเพิ่มอายุ   การใช้งานของอุปกรณ์ทางทะเลและทะเลลึก ภายใต้ Project No. G20200015018

การพัฒนาการฟิล์มเคลือบอัจฉริยะจะสามารถป้องกันการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทางทะเลและทะเลลึก รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงานนิวเคลียร์ การบินและอวกาศ ปิโตรเคมีทางทะเล ระบบการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งชั้นฟิล์มเคลือบที่จะพัฒนานี้ นอกจากจะป้องกันการกัดกร่อนแล้วยังมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติและไม่มีสารก่อมะเร็ง

การดำเนินงานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา เริ่มจากการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Ocean University of China นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มก. พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมหารือถึงความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่าง มก. และ OUC

ภายหลังจากการหารือแล้วเสร็จ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ได้ร่วมกับ Prof. Wang พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาวัสดุอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับการอนุมัติทุนดำเนินการวิจัยในหัวข้อดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่