ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ รับบริจาคโลหิตร่วมแสดงความยินดี สถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ครบรอบ 38 ปีคณะวิศวฯ – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคณะวิศวฯ มก. – คณะแพทย์ มก. – คณะแพทย์ มศว. – มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำKU Computer Engineering JOB FAIRอาจารย์คณะ ร่วมถ่ายทำรายการ แนะนำหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากรคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่าง ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ครบรอบ 68 ปี

คณะวิศวฯ – สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. ส่งมอบตู้ความดันบวก ให้ รพ.นครท่าฉลอม (รพ.สมุทรสาคร 3) ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ให้ทีมแพทย์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยชมรมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. รุ่น E26 นำโดยนายไกร ตั้งสง่า ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายอรรถพร ศุภมนรี ประธาน  ชมรมฯ รุ่น E26 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารสมาคมฯ และผู้บริหารคณะ ร่วมมอบตู้ความดันบวก และ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลนครท่าฉลอม (โรงพยาบาลสมุทรสาคร 3) จ.สมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม (โรงพยาบาลสมุทรสาคร 3)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และมีการตรวจเชิงรับในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จึงได้จัดสร้างตู้ความดันบวก โดยได้รับ การสนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. โดยชมรมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. รุ่น E26 และได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลนครท่าฉลอม (โรงพยาบาลสมุทรสาคร 3) จ.สมุทรสาคร เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองและเก็บสิ่งส่งตรวจโควิด-19 พร้อมกันนี้ คณะวิศวฯ มก. ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน1,000 ชิ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้งานขณะปฏิบัติหน้าที่

  

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรกถึงปัจจุบัน คณะวิศวฯ มก. ได้สนับสนุนให้อาจารย์    นำความรู้ด้านวิศวกรรมพัฒนาและผลิตนวัตกรรมช่วยเหลือสังคม ภายใต้โครงการวิศวฯ ร่วมต้านภัย COVID-19 เพื่อผลิตนวัตกรรมที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ เช่น ตู้ความดันบวก และ Face Shield (อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า) และส่งมอบแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ กว่า 100 แห่ง เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี โรงพยาบาลระแงะ จ.นราธิวาส โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาผู้ป่วย พร้อมทั้งช่วยป้องกันโควิด-19 ให้กับทีมแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โดยคณะวิศวฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพของนวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจากคำแนะนำของทีมแพทย์

ทีมผู้พัฒนายังคงพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ย่อยของตู้ตรวจความดันบวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วยต่อไปในอนาคต….

 

  

ตู้ความดันบวก มีหลักการทำงาน คือ แพทย์ผู้ตรวจจะอยู่ภายในตู้ตรวจ และผู้ป่วยอยู่ภายนอก โดยแพทย์จะเข้า-ออกตู้ตรวจผ่านประตูกระจก สามารถสื่อสารระหว่างแพทย์ผู้ตรวจและผู้เข้ารับการตรวจผ่านไมโครโฟนและลำโพงได้ เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทั้งผู้ใช้งานและผู้เข้ารับการตรวจ ใช้ตรวจผู้ป่วยได้ 20-30 คน/ชั่วโมง/ตู้ ออกแบบและพัฒนาโดยทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ และ ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์

Face Shield คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตโครง Face Shield จากเครื่องฉีดพลาสติกของศูนย์ค้นคว้า   และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ในปริมาณการผลิต 700-800 ชิ้น/วัน โดยมี ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ควบคุมการผลิต และมีบุคลากรตลอดจนนิสิตคณะวิศวฯ ร่วมประกอบแผ่นใสและยางยืด มีจุดเด่น คือ มีน้ำหนักเบา ปรับขนาดได้ และไม่เกิดฝ้าที่หน้ากาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตู้ความดันบวก https://www.eng.ku.ac.th/news/?p=5835

Face Shield https://www.eng.ku.ac.th/news/?p=5798

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่