ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
PQI 64 : Workshop & Coaching & Training ครั้งที่ 10 ประจําปี 2564โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ประจำปี 2564[ นิสิต ป.โท วศ.วัสดุ ได้รับรางวัล E-Poster Presentation Award ]ไวไว เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรอาจารย์วิศวฯ วัสดุ ได้รับทุนวิจัยพัฒนาวัสดุอัจฉริยะ จาก กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีนคณะวิศวฯ มก. มอบ Face Shied และ เสื้อกาวน์นาโน แก่โรงพยาบาล 8 แห่งใน จ.ปทุมธานีคณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุน 7 แสนบาท จาก บ.วินด์ชิลล์ จก. ร่วมสร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกต้นแบบ ให้ รพ.พระมงกุฎเกล้า ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19คณะวิศวฯ มก. มอบหุ่นยนต์พ่นฆ่าเชื้อ และ Face Shield ให้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

วิศวฯ มก. ผลิต Face Shield มอบทีมแพทย์

วิศวฯ มก. ผลิต Face Shield มอบทีมแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) นับแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบันที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อช่วยยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมทีมจัดทำ Face Shield (อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า) ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหลายแห่ง

ในส่วนของการผลิต Face Shield คณะวิศวฯ สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะและได้รับความสนับสนุนเพิ่มเติมส่วนหนึ่งจากสมาคมนิสิตเก่าวิศว ฯ มก. นิสิตเก่า คณาจารย์ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน และอุปกรณ์จัดทำ Face Shield  โดยมีการผลิตใน 2 รูปแบบ คือ การขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยปรับแบบมาจาก PRUSA RC3 ของบริษัท PRUSAPRINTER.ORG สามารถผลิตได้ประมาณ 40-50 ชิ้น/วัน และการผลิตจากเครื่องฉีดพลาสติกของศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ซึ่งสามารถผลิตได้ 700-800 ชิ้น/วัน โดยมี ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด เป็นผู้ควบคุมการผลิต และมีบุคลากรรวมทั้งนิสิตคณะ ร่วมประกอบแผ่นใสและยางยืด พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ

จุดเด่นของ Face Shield คือ มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น สามารถปรับขนาดได้เพื่อให้เข้ากับศีรษะของผู้ใช้งาน โดยแผ่นใสที่ใช้ประกอบเป็น Face Shield คณะวิศวฯ ได้ใช้แผ่นใสแบบหนา คุณภาพดี ไม่ทำให้เกิดฝ้าที่หน้ากาก สามารถนำไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามวิธีของโรงพยาบาล และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทำให้ลดขยะติดเชื้อได้อีกด้วย

ในปี 2563 ในสถานการณ์การเกิดโควิด-19 ระลอกแรก คณะวิศวฯ ได้ผลิต Face Shield จำนวน 6,500 ชิ้น และส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 83 โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม โรงพยาบาลระแงะ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย โรงพยาบาลพยุห์ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ฯลฯ

ล่าสุด จากการเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ คณะวิศวฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. เพื่อผลิต Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น มอบให้กับทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้ คณะวิศวฯ ได้ผลิต Face Shield จำนวน 5,000 ชิ้น ส่งต่อให้กับทีมแพทย์ใน 42 โรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งส่งไปยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อีก 1,000 ชิ้น

ทั้งนี้ คณะวิศวฯ ยังคงพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานให้ตรงความต้องการของทีมแพทย์ผู้ใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง

       

*****************************************

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่