ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

วิศวฯ วัสดุ จัดกิจกรรม KU-SIT Global Project Based Learning Program 2019

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดโครงการ KU-SIT Global Project Based Learning Program 2019 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 9 ส.ค. 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. โดยมีนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ร่วมในโครงการ
.
โครงการ KU-SIT Global Project Based Learning Program 2019 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดับสากล (Global Project Based Learning) ระหว่างนิสิต จากทั้ง 2 สถาบันดังกล่าว ร่วมนำเสนอโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางวัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ ทักษะในการสื่อสาร การทำงานวิจัย การทำงานเป็นทีม การนำเสนอผลงาน รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตนเอง และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานในอนาคต

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่